Header Search
Fanny Härgestam berättar om sin och Hans Roslings bok

Fanny Härgestam berättar om sin och Hans Roslings bok

Skrivet den : 7 Nov 2017

Tidigare i år dog den folkkäre folkbildaren och professorn Hans Rosling. Utifrån en enorm nyfikenhet på tillvaron förmedlade han – med en smittande entusiasm och lekfull pedagogik – insikter som gjorde oss alla lite klokare, och fick oss att se världen ur nya synvinklar. Nu kommer hans självbiografi ”Hur jag lärde mig förstå världen”. En bok sprängfylld av de möten och upplevelser som formade Hans Rosling.

Tags: , , ,


Kategori: Aktuellt